Το Ex Libris σε αυτό το επεισόδιο μιλάει για το «Δράκων Ι & ΙΙ» και το «Πνεύματα: Μια ιστορία της Πικρής Στροφής».

2016-07-21_09-30-15
Ακούστε το Podcast και τον MikeBooklover να σχολιάζει για το βιβλίο μου και το βιβλίο της Ευθυμίας Α. Δεσποτάκη Πνεύματα.

 

ΠΗΓΗ