Το Ex Libris σε αυτό το επεισόδιο μιλάει για το “Δράκων Ι & ΙΙ” και το “Πνεύματα: Μια ιστορία της Πικρής Στροφής”.

2016-07-21_09-30-15
Ακούστε το Podcast και τον MikeBooklover να σχολιάζει για το βιβλίο μου και το βιβλίο της Ευθυμίας Α. Δεσποτάκη Πνεύματα.

 

ΠΗΓΗ